Tượng Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát CD1232

1,550,0002,100,000

Tượng Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát

Kích thước:

+Tượng: D9.8cm x R6.2cm x C10.5cm

+ Mẫu có đế: D11.2cm x R6.7cm x C13cm

Chất liệu: Lưu ly

Mã: CD1232 Danh mục: