Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát CD1165

2,100,0005,160,000

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát CD1165

Kích thước:

Mẫu 1: D18.5cm x C49.5cm

Mẫu 2: D18cm x R12cm x C35cm

Mẫu 3: D25cm x R19cm x C51cm

Mẫu 4: D16.5cm x C52.5cm

Mẫu 5: D35.5cm x R13cm x C48.5cm

Mẫu 6: D16cm x C46cm

Chất liệu: gốm

Mã: CD1165 Danh mục: