Tượng Tỳ Hưu phong thủy CD741

2,500,00024,800,000

Tượng Tỳ Hưu phong thủy bằng đồng đẹp

Kích thước:

Cặp nhỏ M1: D 12cm – R 5cm – C 10,5 cm – TL: 1,2 KG
Cặp trung bình M2: D 16cm – R 7cm – C 15cm – TL: 2,2KG
Cặp lớn M3: D 20cm – R 9cm – C 17cm – TL: 4KG
Cặp rất lớn M4: D 27cm – R 14cm – C 24cm – TL: 7KG
Cặp cực lớn M5: D 38cm – R 20cm – C 36cm – TL: 20kg

Chất liệu: đồng

Mã: CD741 Danh mục: