Tượng Tỳ Hưu phong thủy CD742

3,990,00012,400,000

Tượng Tỳ Hưu phong thủy tịch tà một sừng

Kích thước:
+ Mẫu nhỏ: D14cm x R5cm x C8cm
+ Mẫu trung: D19cm x R7cm x C12cm
+ Mẫu Lớn: D28cm x R11cm x C17cm

Tác dụng trừ tà

Mã: CD742 Danh mục: