Thác khói trầm hương Hà Nội CD2011

2,990,0005,400,000

Thác khói trầm hương Hà Nội CD2011

Kích thước:
+ Nhỏ: Tổng D50cm x R15cm x C45cm (Phật 12.5×8.5x15cm)
+ Trung bình: Tổng D60cm x R23cm x C60cm (Phật 22x14x29cm)
+ Lớn: Tổng D60cm x R23cm x C60cm (Phật 23x17x34cm)

Chất liệu: gốm + gỗ

Mã: CD2011 Danh mục: