Thác khói trầm huơng Quan Âm CD2021

1,820,000

Thác khói trầm huơng Quan Âm CD2021

Kích thước:
+ Tổng thể: D47.5cm x R10cm x C37.5cm
+ Quan Âm: D10.5cm x R7.4cm x C28cm

Chất liệu: gốm

Mã: CD2021 Danh mục: