Thác khói trầm tượng Gia Cát Lượng CD1088

1,500,0001,550,000

Thác khói trầm tượng Gia Cát Lượng và tượng Quan Công CD1088

Kích thước: D32cm x C30cm
Chất liệu: gốm, kim loại

Mã: CD1088 Danh mục: