Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1250

17,000,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1250

Kích thước: D22cm x R17cm x C26cm

Chất liệu: Lưu ly