Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1199

6,550,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1199

Kích thước:

Tượng: D13cm x R13cm x C22.5cm

Nặng: 2.32kg

Chất liệu: Lưu ly