Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1216

2,070,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1216

Kích thước: D8.3cm x R8.3cm x C19.7cm (Kích thước tượng và đài sen)
Nặng: 0.84kg

Chất liệu: Lưu ly