Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1207

4,300,0008,990,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1207

Kích thước:

Mẫu 1: D12.5cm x R7.5 X C20cm

Mẫu 2: D16cm x R10 X C27cm

Mẫu 3: D19.5cm x C30.5cm

Mẫu 4: D16cm x R16 X C31cm

Chất liệu: Lưu ly