Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1186

1,400,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1186

Kích thước: D20cm x R17cm x C32cm

Chất liệu: gốm