Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1227

23,346,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1227

Kích thước: D18.5cm x R15cm x C45cm (tượng)

Chất liệu: Lưu ly