Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1231

6,680,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1231

Kích thước: D16.5cm x R14.5cm x C23cm

Chất liệu: Lưu ly