Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD4004

6,250,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD4004

Kích thước:D11cm x R11cm x C23cm

Chất liệu: Lưu ly