Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1229

23,700,000

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát CD1229

Kích thước: D19cm x R13cm x C23cm

Chất liệu: Lưu ly